ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

ΟΝΟΜΑ______________________________________________ΤΑΞΗ_______

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ__________________

 

Α

Το πίκολο ανήκει στα πνευστά

Σωστό         Λάθος

 

Β

Το τουμπελέκι ανήκει στα κρουστά

Σωστό         Λάθος

 

Γ

Το όμποε ανήκει στα έγχορδα

Σωστό         Λάθος

 

Δ

Η συμφωνική ορχήστρα δεν έχει κοντραμπάσο

Σωστό         Λάθος

 

Ε

Το μαντολίνο είναι ηλεκτρικό όργανο

Σωστό         Λάθος

 

Ζ

Το τύμπανο ανήκει στα κρουστά

Σωστό         Λάθος

 

Η

Το τρομπόνι ανήκει στα πνευστά

Σωστό         Λάθος

 

Θ

Η βιόλα ανήκει στα έγχορδα

Σωστό         Λάθος

 

Ι

Τα τρίγωνα ανήκουν στα κρουστά

Σωστό         Λάθος

EA§¥$€HOOL.G®

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

                            Λύσεις ασκήσεων

 

ΣΩΣΤΑ         1,2,6,7,8,9

ΛΑΘΟΣ         ,3,4,5