Όγκος και επιφάνεια κυλίνδρου

Γράψτε αριθμούς για να ετοιμαστεί το φύλλο εργασίας  

Ακτίνα  r    και ύψος h .  

Βρίσκουμε τον όγκο ενός κυλίνδρου πολλαπλασιάζοντας το 3.14 επί το τετράγωνο της ακτίνας και επί το ύψος του κυλίνδρου.

Βρίσκουμε τη συνολική επιφάνεια του κυλίνδρου

Ε= 2 π r* (h+r)

Βρίσκουμε την πλευρική επιφάνεια του κυλίνδρου

Ε= 2 π r * h , π = 3.14

 

 

easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας


 

Επιλέξτε εικόνα για το φύλλο εργασίας

 

 

easyschool.gr