ΕΤΟΙΜΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΛΩΝ

Λίστα στοιχείων: Τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε θα τυπωθούν 25 φορές. Γράψτε απλώς ποια στοιχεία επιθυμείτε να συλλέξετε από τους μαθητές ή το εκπαιδευτικό προσωπικό.

tip: Πατήστε ENTER  μερικές φορές μετά το τέλος της επιστολής για να τυπωθεί η δεύτερη εικόνα στο τέλος της σελίδας.

Στοιχείο 1 (πχ Επώνυμο)

Στοιχείο 2(πχ Διεύθυνση)

Στοιχείο 3 (πχ τηλέφωνο)

Στοιχείο 4 (πχ ΤΚ)

Στοιχείο 5(πχ e mail)

 

   

source code and cliparts by easyschool.gr