Σήμερα είναι μια καινούρια μέρα
Δικτατορία Ι. Μεταξά (1936)