ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ

Σύντομη έρευνα για τα ζώα

Οι ερωτήσεις της έρευνάς μας

Μπορείτε αν θέλετε να γράψετε δικές σας ερωτήσεις , να τις κάνετε πιο εύκολες ή πιο δύσκολες ή να ζητήσετε από τους μαθητές σας να ζωγραφίσουν το ζώο που είναι ασπρόμαυρο. Αλλάξτε τις διαστάσεις της εικόνας ώστε να καλύψετε με την εργασία σας μια ολόκληρη σελίδα Α4

Μπορείτε να αλλάξετε τις ερωτήσεις της έρευνας με τις παρακάτω προτεινόμενες επιλογές με αντιγραφή και επικόλληση.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

   

Αλλάζοντας τους αριθμούς πλάτος και ύψος αλλάζετε το μέγεθος της εικόνας.

Επιλογή σκίτσου Πλάτος: Ύψος:

Περισσότερα ζώα (Σελίδα μελών -- 46 ζώα μέχρι τώρα)

source code and cliparts by easyschool.gr