Επιστροφή στην πρώτη σελίδα   Προηγούμενη σελίδα

Διάφορες

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Download pdf 

Ολυμπιακά αθλήματα-Τιμές στους αθλητές   30 Kb E+

Download  pdf

Διατροφικός κίνδυνος Ε+  31 Kb 

Download pdf 

Φύλλο βελτίωσης γραφής

Φύλλο πράξεων

Φύλλο σχηματισμού γεωμετρικών σχημάτων  (Όλες οι τάξεις)

Download  pdf

Γεωμετρικά σχήματα  B , Γ  12 kb

Download pdf - M

Το αλφάβητο των ζώων. Όλα τα γράμματα και μια εικόνα για το καθένα   Δείγμα

Download pdf

Προπαίδεια του 2  Β, 33 kb

Download pdf

Προπαίδεια του 3  Β, 33 kb

Download pdf

Προπαίδεια του 4  Β, 33 kb

Download pdf

Προπαίδεια του 5  Β, 33 kb

Download pdf

Προπαίδεια του 6  Β, 33 kb

Download pdf

Προπαίδεια του 7  Β, 33 kb

Download pdf

Προπαίδεια του 8  Β, 33 kb

Download pdf

Προπαίδεια του 9  Β, 33 kb

Download pdf

Σκέφτομαι και γράφω Ε, ΣΤ  51 Κb

Download pdf

Η ελληνική σημαία χωρίς χρώμα 32 Kb

Download pdf

Κάρτες πρώτης αρίθμησης 1-2 Α  108 Kb μέλη

Download pdf

Κάρτες πρώτης αρίθμησης 3-4 Α  142 Kb μέλη

Download pdf

Κάρτες πρώτης αρίθμησης 5-6 Α  224 Kb μέλη

Download pdf

Κάρτες πρώτης αρίθμησης 7-8 Α  243 Kb μέλη

Download pdf

Κάρτες πρώτης αρίθμησης 9-10 Α  266 Kb μέλη

Download pdf

Κατασκευή τριγώνου Ε-Στ 29 Kb

Download pdf

Η μέλισσα Δ+ 28 Kb

Download pdf

Ο βάτραχος (flash card) Γ+  55 Kb

Download pdf

O χάρτης της Ευρώπης (Γράψε τις χώρες) Ε+ 120 kb   Χάρτης Ευρώπης εικόνα

Download pdf

Θεοί του Ολύμπου Δ+    24 Kb (Βρες τους θεούς)

Download pdf

Ενέργεια από τον ήλιο Ε+ 38 Kb (Συμπλήρωση λέξεων)

Download pdf

Σκέφτομαι και γράφω (Τελετή έναρξης Ολ. αγώνων) Ε+ 16 Κb

Download pdf

Σκέφτομαι και γράφω Δ+ 21 Kb

Download pdf

Σκέφτομαι και γράφω Ε+ 20 Kb (XYTA), Απορρίματα.

Download pdf

Τακτικά και απόλυτα αριθμητικά Ε+ 26 Κb

Download pdf

Πρόβλημα μαθηματικών Ε+ 20 Κb

Download txt

Οι δώδεκα απόστολοι Δ+

Download htm

Σχηματισμός της γης, Παγγαία, Ε+                                   members only

Download pdf

Λίστα λογοτεχνικών βιβλίων για τη Δ΄ τάξη 58 Kb                members only 

Download pdf

Λίστα λογοτεχνικών βιβλίων για την Ε και ΣΤ ΄ τάξη 60 Kb          members only 

Downloadpdf

Ασκήσεις μετατροπής μονάδων μέτρησης  Ε+ pdf 20kb

Δείτε το πρόγραμμα

Downloadpdf

Ασκήσεις μετατροπής μονάδων μέτρησης  Ε+ pdf 20kb

Δείτε το πρόγραμμα

 Downloadpdf

Λογαριάζω με το νου  Δ+

Δείτε το πρόγραμμα

 Downloadpdf

Project για ομαδική εργασία στις τάξεις Ε και Στ             members only