ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ.

 ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________

ΤΑΞΗ:_________ΗΜΕΡ:______________

 

 

 

 

ανακα_____                                              ινίζω

                                                        ίζω

 

ανακ_____                                               ώνω

                                                        ήζω

 

ανασκ_____                                              ρέχω

                                                        μαι

 

ανατ_____                                               ογυρίζω

                                                        πηδάω

 

αναποδ_____                                             εύω

                                                        οινώνω

 

ανα_____                                                άζω

                                                        λλω

 

ανα_____                                                σσω

                                                        ττω

 

αναγ_____                                               ζητάω

                                                        νωρίζω

 

ανα_____                                                νεώνω

                                                        αλίζω

 

 

 

WWW.EA§¥$€HOOL.GR

 

 

Απαντήσεις

ινίζω_αλίζω_ογυρίζω_νεώνω_ζητάω_

οινώνω_ρέχω_πηδάω_νωρίζω__