ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ.

                ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

 

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________

ΗΜΕΡ:______________

 

μετάλ_____                                              λευμα

                                                        ίζω

 

μεταμ_____                                              ώνω

                                                        ήζω

 

μετα_____                                               ριμνα

                                                        μαι

 

μέ_____                                                 φραση

                                                        τροπή

 

μετά_____                                               εύω

                                                        όρφωση

 

μετα_____                                               άζω

                                                        λλω

 

μετανά_____                                             σσω

                                                        ττω

 

μετ_____                                                στευση

                                                        αφορά

 

μεταμό_____                                             σχευση

                                                       βολή

 

WWW.EA§¥$€HOOL.GR

 

 

Απαντήσεις

λευμα_βολή_φραση_σχευση_στευση_

όρφωση_ριμνα_τροπή_αφορά__