ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ.

   ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________ΗΜΕΡ:______________

 

 

 

 

δυσχερα_____                                            ίνω

                                                        ίζω

 

εορτ_____                                               ώνω

                                                        ήζω

 

εμποδ_____                                              ίζω

                                                        μαι

 

ερεθ_____                                               άζω

                                                        άζω

 

εγκωμι_____                                             εύω

                                                        άζω

 

εικ_____                                                άζω

                                                        λλω

 

ευρί_____                                               σσω

                                                        ττω

 

ησυχ_____                                               σκω

                                                        άζω

 

εφοδι_____                                              άζω

                                                        ίζω

 

 

WWW.EA§¥$€HOOL.GR

 

Απαντήσεις

ίνω_ίζω_άζω_άζω_σκω_

άζω_ίζω_άζω_άζω__