ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ.

   ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________ΗΜΕΡ:______________

 

 

 

 

νηστ_____                                               εύω

                                                        ίζω

 

νυστ_____                                               ώνω

                                                        ήζω

 

νοθ_____                                                άζω

                                                        μαι

 

συνδυ_____                                              μαι

                                                        ίνω

 

υδρεύο_____                                             εύω

                                                        άζω

 

τε_____                                                 άζω

                                                        λλω

 

σπε_____                                                σσω

                                                        ττω

 

τυλ_____                                                ύδω

                                                        ίγω

 

θυσι_____                                               άζω

                                                        εύω

 

 

 

 

WWW.EA§¥$€HOOL.GR

 

 

Απαντήσεις

εύω_εύω_μαι_άζω_ύδω_

άζω_άζω_ίνω_ίγω__