ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ.

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________

ΗΜΕΡ:________________

 

 

αισθάνο_____                                            μαι

ίζω

 

αγορ_____                                               ώνω

ήζω

 

απολογού_____                                           εύω

μαι

 

αριστ_____                                              άνω

εύω

 

αυξ_____                                                εύω

άζω

 

βασιλ_____                                              άζω

λλω

 

αρνού_____                                              σσω

ττω

 

δοξ_____                                                μαι

άζω

 

ειρωνεύο_____                                           μαι

μαι

 

 

WWW.EA§¥$€HOOL.GR

 

Απαντήσεις

μαι_μαι_άνω_μαι_μαι_

άζω_εύω_εύω_άζω__