ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΓΏΝΟΥ - EASYSCHOOL.GR

( ) / =

 

 

 

 


 

 

Μέτρησε σε κάθε τρίγωνο τη βάση και το ύψος και υπολόγισε το εμβαδόν του

 

Σε κάθε τρίγωνο μπορούμε να φέρουμε μια γραμμή που να ξεικινά από μια κορυφή και να τέμνει κάθετα την απέναντι πλευρά. Αυτή η γραμμή λέγεται ύψος του τριγώνου.Η πλευρά η οποία τέμνεται από το ύψος είναι η βάση του τριγώνου.Το εμβαδόν του τριγώνου βρίσκεται αν πολλαπλασιάσεις τη βάση επί το ύψος και διαιρέσεις με το 2.

Φύλλο εργασίας