ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________

ΗΜΕΡ:_______________________________

 

 

Oι Τρεις____________, κατά τη γνώμη μεγάλων____________, υπήρξαν οι θεμελιωτές του ευρωπαϊκού και κατ' επέκταση του δυτικού πολιτισμού, χάρη στο τόλμημά τους να ____________ τη ____________ του ____________ ελληνικού πνεύματος με τη____________ Ιστορία, γιατί συνδύασαν τη____________με την ____________, την επιστημονική γνώση με το ____________ ήθος, τη δύναμη του λόγου με την ____________ δράση, την πίστη στο Θεό με την αγάπη στον άνθρωπο.

Είναι ____________ και μεγάλο, αλλά____________ και ____________ το έργο της Παιδείας. O Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός____________ την Παιδεία ως "τέχνην τεχνών και επιστήμην επιστημών" και ο Ιερός Χρυσόστομος ερωτά: "Τι ίσον του ρυθμίσαι ψυχήν και διαπλάσαι νέου διάνοιαν";

 

 

 

 

 

WWW.EA§¥$€HOOL.GR

 

_Λέξεις που πρέπει να βάλεις στη θέση τους

 _

_ σοφία _αρχαίου_απαράμιλλο_ ιστορικών_πραγματοποιήσουν_ Ιεράρχες_αρετή_βαρύ_ δύσκολο_υψηλό_ χριστιανική_κοινωνική_σύζευξη_ χαρακτηρίζει_

 

 

 

 

 

 

Oι Τρεις Ιεράρχες, κατά τη γνώμη μεγάλων ιστορικών, υπήρξαν οι θεμελιωτές του ευρωπαϊκού και κατ' επέκταση του δυτικού πολιτισμού, χάρη στο τόλμημά τους να πραγματοποιήσουν τη σύζευξη του αρχαίου ελληνικού πνεύματος με τη χριστιανική Ιστορία, γιατί συνδύασαν τη σοφία με την αρετή, την επιστημονική γνώση με το απαράμιλλο ήθος, τη δύναμη του λόγου με την κοινωνική δράση, την πίστη στο Θεό με την αγάπη στον άνθρωπο.Είναι υψηλό και μεγάλο, αλλά δύσκολο και βαρύ το έργο της Παιδείας. O Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός χαρακτηρίζει την Παιδεία ως "τέχνην τεχνών και επιστήμην επιστημών" και ο Ιερός Χρυσόστομος ερωτά: "Τι ίσον του ρυθμίσαι ψυχήν και διαπλάσαι νέου διάνοιαν";