Εμβαδόν τραπεζίου

Γράψτε αριθμούς για να ετοιμαστεί το φύλλο εργασίας  

Mεγάλη βάση α

μικρή βάση  β    και ύψος h .  

Βρίσκουμε το εμβαδόν τραπεζίου, προσθέτοντας τη μεγάλη και μικρή βάση, διαιρώντας δια 2 και πολλαπλασιάζοντας επί το ύψος.

 

 

easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας


 

Επιλέξτε εικόνα για το φύλλο εργασίας