ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ- EASYSCHOOL.GR

Α,β,γ είναι οι γνωστοί αριθμοί που υπάρχουν στο πρόβλημα και Χ είναι αυτός που ψάχνουμε.Γράψε στη σωστή θέση τους αριθμούς και λύσε το πρόβλημα!

Θυμήσου τον κανόνα: Ο άγνωστος Χ βρίσκεται αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό που βρίσκεται από πάνω του με το διπλανό κλάσμα αντεστραμένο ή όπως είναι, εξαρτάται αν τα ποσά είναι ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα. Αν είναι ανάλογα το κλάσμα αντιστρέφεται, αν είναι αντιστρόφως ανάλογα το κλάσμα μένει όπως είναι

Ανάλογα είναι τα ποσά όταν πχ μεγαλώνοντας το ένα μέγεθος μεγαλώνει και το άλλο ή μικραίνει το ένα ποσό, μικραίνει και το άλλο. Παράδειγμα: Αυξάνεται η ποσότητα τυριού που αγοράζω αυξάνεται και το ποσό που θα πληρώσω.

Αντιστρόφως ανάλογα είναι όταν πχ μεγαλώνοντας το ένα μέγεθος μικραίνει το άλλο.Παράδειγμα: Αυξάνονται οι εργαζόμενοι σε ένα ορισμένο έργο, μειώνονται οι ώρες εργασίας για την ολοκλήρωσή του .

Για να λύσετε κάποιο προβλημα που δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα προβλημάτων μας, πατήστε δεξί κλικ και άνοιγμα σε νέο παράθυρο εδώ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Μην ακουμπάτε τον κέρσορα στο πλαίσιο, για να μην εξαφανιστεί το πρόβλημα)

Τώρα βάζουμε τους αριθμούς που υπάρχουν στο πρόβλημα στις θέσεις α,β, και γ ή όπως είναι ή σε άλλη μορφή, πχ αν είναι κλάσμα τον γράφουμε με δεκαδική μορφή. Σε τυχόν δεκαδικούς αριθμούς βάλτε τελεία αντί για κόμμα.

ΛΥΣΗ

Η ΓΝΩΣΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ α β
Η ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
γ

 

Η πράξη X = ( / ) =

Γράψε τον κωδικό του προβλήματος για να δεις τη λύση

= πολλαπλασιασμός/ = διαίρεση

 

Κάποια προβλήματα σημειωμένα με *** για να λυθούν χρειάζεται να τοποθετηθεί αριθμός που δεν υπάρχει στο πρόβλημα.

source code by easyschool.gr