Πλευρική επιφάνεια του κώνου.

Γράψτε αριθμούς για να ετοιμαστεί το φύλλο εργασίας  

Κώνος με ακτίνα r ύψος h και πλευρά s ?

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα η πλευρά s είναι ίση

με s² = r²+ h²

Βρίσκουμε την πλευρική επιφάνεια του κώνου.

 

Πλευρική επιφάνεια = π r s

 

π = 3.14

 

easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας

Δοκίμασε με δικούς σου αριθμούς.


 

Επιλέξτε εικόνα για το φύλλο εργασίας

 

 

easyschool.gr