Ετοιμάστε φύλλα με ασκήσεις που κρύβουν την απάντηση και στη θέση της γράφεται  μόνο ο αριθμός γραμμάτων της απάντησης.  Γράψτε ερώτηση και μονολεκτική απάντηση. Έπειτα πατήστε το κουμπί "Αριθμός γραμμάτων " και θα ετοιμαστεί η άσκηση.

 

(Προσοχή: Στις απαντήσεις , αν δεν είναι μονολεκτικές, μην αφήνετε κενό ανάμεσα στις λέξεις. Το πρόγραμμα θα το μετρήσει για γράμμα)

                                                                                              

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Μονολεκτική)

 

 

Εργασίες χρηστών

easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας