Λογισμικό και φύλλα εργασίας

 

ΦΥΛΛΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

easyschool.gr

Ετοιμάστε το δικό σας εκτυπώσιμο φύλλο εργασίας !Γράψτε στο αριστερό πλαίσιο μια ερώτηση και στο δεξί την απάντηση. Στο τέλος πατήστε το κουμπί για να ετοιμαστεί το φύλλο εργασίας.

 

Αν δε θέλετε να υπάρχει ερώτηση και απάντηση μπορείτε απλά να γράψετε προτάσεις. Μισή στο αριστερό πλαίσιο και η υπόλοιπη στο δεξιό. Το πρόγραμμα θα κάνει την αντιστοιχία!

 

                           Ερώτηση                                     &                      Απάντηση

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Διαλέξτε εμφάνιση

Διαλέξτε σκίτσο(οι επισκέπτες μόνο τις free)

 

source code and cliparts  ©  easyschool.gr

Κάθε χρήστης ευθύνεται για την ποιότητα των εργασιών, που ο ίδιος παράγει με τον τρόπο που υποδεικνύει το πρόγραμμα.Το easyschool.gr δε φέρει ευθύνη.