Αφήγηση - story telling

 

 

Ενσωματώστε στον ιστότοπό σας την ιστορία. Παρακαλούμε μη σβήνετε τα διακριτικά προέλευσης των αρχείων μας.

 

 

Για τη βία εναντίον των ζώων.

 

Για τη χρήση εντομοκτόνων

 

Για τα fake news στο διαδίκτυο

Για το θυμό

easyschool.gr - tellingstories