Διαγώνιος και εμβαδόν του ορθογώνιου παραλληλογράμμου.

Γράψτε αριθμούς για να ετοιμαστεί το φύλλο εργασίας  

Παραλληλόγραμμο με πλευρά  α και ύψος   

Βρίσκουμε τη διαγώνιο του παραλληλογράμμου αφού υψώσουμε την πλευρά και το ύψος στο τετράγωνο, τα αθροίσουμε και υπολογίσουμε την τετραγωνική τους ρίζα.

D = sqrt [ x 2 + y 2 ]

 

Βρίσκουμε το εμβαδόν πολλαπλασιάζοντας βάση επί ύψος

 

easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας


 

Επιλέξτε εικόνα για το φύλλο εργασίας

 

 

easyschool.gr