Διαγώνιος και εμβαδόν του τετραγώνου

Γράψτε αριθμούς για να ετοιμαστεί το φύλλο εργασίας  

Τετράγωνο με πλευρά  a   

Βρίσκουμε τη διαγώνιο του τετραγώνου πολλαπλασιάζοντας την πλευρά του με την τετραγωνική ρίζα του 2.

Βρίσκουμε το εμβαδόν του τετραγώνου E = a²

 

 

easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας


 

Επιλέξτε εικόνα για το φύλλο εργασίας

 

 

easyschool.gr