Προγράμματα για την τάξη 

Εικονικά πειράματα

   

Επιστροφή στην πρώτη  σελίδα    Προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Εμβαδόν κύκλου Παρουσιάζει τα στοιχεία του κύκλου. Άνοιγμα
 Η αντίσταση του αέρα Εικονικό πείραμα

Download 200 kb

 Η έκλειψη του ήλιου Αναπαράσταση της έκλειψης του ήλιου

Ανοιγμα

 Είσοδος μετεωρίτη στη γη Αναπαράσταση εισόδου μετεωρίτη στη γη

Download 220 Kb

 Η μετάδοση του ήχου O ήχος σε κλειστό χώρο

Download 220  kb

 Το φως των αστεριών Ταχύτητα φωτός

 

 Εικονικό πρόβλημα μαθηματικών Όγκος και χρόνος

Download 214 Kb

 Κίνηση της σελήνης Πανσέληνος
 Μαύρη τρύπα

Τι είναι μια μαύρη τρύπα

Black holes

Download 203 Kb

 Εικονικό πρόβλημα

μαθηματικών

Απόσταση ήλιου-γης

Ανοιγμα

 Τα στοιχεία για

το φεγγάρι

Απόσταση, διάμετρος,

βαρύτητα

Download 271 Kb

 Έκλειψη σελήνης moon's eclipse          

Download 283 Kb

 Ο μοχλός Bar and Fulcrum

Download 

Σχήμα σε κλίμακα Shape at scale

Download 210 kb

 
Ο νόμος της αδράνειας στην καθημερινότητά μας

Download 265 Kb

Αδράνεια της ύλης

 Αναπνοή

Φωτοσύνθεση

Παρουσιάζει την ανταλλαγή αερίων

Download  403 Kb

 Ο αέρας έχει βάρος Απλό πείραμα που γίνεται εύκολα στην τάξη.

Download 376 Kb