Προγράμματα για την τάξη 

   

Επιστροφή στην πρώτη  σελίδα    Προηγούμενη σελίδα    Επόμενη σελίδα  

 

 

 

Flash δεκαδικών αριθμών (χωρίς περιορισμό)

flash Παρουσιάζει τα δεκαδικά ψηφία με κάποια effect

Download 200Kb

 Πρόγραμμα για τη δημιουργία ασκήσεων συμπλήρωσης κειμένου

missword.gif (20351 bytes) Γράψτε ή επικολλήστε κείμενο και έπειτα αφαιρέστε λέξεις.

Download 8Kb

Πρόγραμμα για τη δημιουργία ασκήσεων ορθογραφίας

Παρόμοια επιφάνεια Γράφετε μέχρι 3 γράμματα και αφαιρούνται από τη λέξη

Download 8Kb

 Πρόγραμμα που κρύβει την απάντηση, φανερώνοντας μόνο αριθμό γραμμάτων hidewrd.gif (38365 bytes) Γράψτε τις δικές σας ερωτήσεις

Download  76 Kb

 Πρόγραμμα που παράγει φύλλα εργασίας (ποσοστά %) aver.gif (11897 bytes) Επεξεργαστείτε το φύλλο εργασίας στο Word

Download 16 Kb

 Πρόγραμμα κατανόησης κειμένου under.gif (28645 bytes) Αλλάξτε λέξεις κρίσιμης σημασίας

Download 8kb

 Πρόγραμμα δημιουργίας ασκήσεων αντιστοίχησης verbs.gif (12221 bytes) Γράφετε λέξεις ή ρήματα από τα οποία αφαιρείται η κατάληξη 

Download 60 kb

 Πρόγραμμα δημιουργίας ασκήσεων διαίρεσης wrkdiv.gif (19483 bytes) Αλλάζετε αριθμούς και ετοιμάζει τις διαιρέσεις και τις λύσεις τους

Download 56 Kb

members

 Πρόγραμμα δημιουργίας ασκήσεων πρόσθεσης Παρόμοια επιφάνεια Αλλάζετε αριθμούς και ετοιμάζει τις προσθέσεις και τις λύσεις τους

Download 51 kb

members

 Πρόγραμμα αντιστοίχησης countries.gif (16675 bytes) Αφαιρεί όσα γράμματα θέλετε από τις 277 χώρες που περιέχει

Download 20 kb

members

Πρόγραμμα για Φ.Ε σωστού-λάθους  truth.gif (29326 bytes) Γράφει φύλλα εργασίας σωστού-λάθους

Download 10Kb

members

Διαθέσιμη είναι και η δεύτερη έκδοση με ενσωματωμένη βάση ερωτήσεων.

Download

members

 Χρονόμετρο 

(για 220 δευτ.) 

chrono.gif (6665 bytes) Μόνο μια επιλογή και δε σταματάει.

Download 10 kb

freeware

 

   

 

 
     

 

Παρόμοια επιφάνεια 
Γράψτε και δικούς σας αριθμούς

Download 50Kb

members

Πρόγραμμα που παράγει φύλλα πολλαπλασιασμού και τις λύσεις 
Πρόγραμμα για την εξάσκηση των μαθητών στις πράξεις  parastas.gif (40641 bytes) Μπορείτε και να αλλάξετε τους αριθμούς

Download 

*M

 

Πρόγραμμα που μετατρέπει τους ελληνικούς χαρακτήρες σε λατινικούς learn.gif (59798 bytes) Γράφτηκε για να βοηθήσει όσους μαθαίνουν ελληνικά να προφέρουν σωστά τα γράμματα

Download

 Μέτρηση flash Mέτρηση μέχρι το 45

Download

Πολλαπλασιασμοί για όλη την τάξη multipl4all.gif (31257 bytes) Δώστε σε κάθε μαθητή μια θυρίδα

Download 

members

   

   

 Η τροχαλία flash Η ανύψωση βάρους με τροχαλία (Εικονικό πείραμα)

 

Download

370 kb

 Υδροστατική πίεση flash (Εικονικό πείραμα)

Download 377 Kb

 Ο αέρας καίγεται flash (Εικονικό πείραμα)

Download 378 kb

 Η σκιά των αντικειμένων flash (Εικονικό πείραμα)

Download 377 kb

 Προηγούμενη σελίδα     Επόμενη σελίδα