ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________

ΗΜΕΡ:_______________________________

 

 

Η σκοποβολή , με____________ μορφή και σκοπό , αναπτύχθηκε

 από τα ____________ακόμα χρόνια , μέσα από την ____________ του ανθρώπου να

κυνηγήσει θηράματα για να ____________ την τροφή του ή για να προστατευθεί από τους

 εχθρούς του. Οι αρχαίοι Έλληνες ____________ αγώνες σκοποβολής  με____________, για

να____________τιμές στους θεούς . ____________ δείχνουν ότι οι Ινδοί , οι Πέρσες ,

οι ____________, οι Κέλτες και οι Γερμανοί____________παρόμοιες θρησκευτικές____________ το  10ο αιώνα. Σημαντική ώθηση στην εξέλιξη του αθλήματος έδωσε η ανακάλυψη της____________ , που οδήγησε στην ανάπτυξη των____________ όπλων. 

 

 

 

 

www.EA§¥$€HOOL.gr

 

_Λέξεις που πρέπει να βάλεις στη θέση τους

 _

_οργάνωναν_ ιεροτελεστίες_ πραγματοποιούσαν _προϊστορικά _εξασφαλίσει_ αποδώσουν

_προσπάθεια_ πυρίτιδας_ πυροβόλων_Μαρτυρίες_ διαφορετική_Σλάβοι_ περιστέρια _

 

 

 

 

 

 

Η σκοποβολή , με διαφορετική μορφή και σκοπό ,

αναπτύχθηκε από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια , μέσα από την

προσπάθεια του ανθρώπου να κυνηγήσει θηράματα για να εξασφαλίσει

την τροφή του ή για να προστατευθεί από τους εχθρούς του.

Οι αρχαίοι Έλληνες οργάνωναν αγώνες σκοποβολής  με περιστέρια ,

για να αποδώσουν τιμές στους θεούς . Μαρτυρίες δείχνουν ότι οι

Ινδοί , οι Πέρσες , οι Σλάβοι, οι Κέλτες και οι Γερμανοί

πραγματοποιούσαν παρόμοιες θρησκευτικές ιεροτελεστίες το 10ο αιώνα.

Σημαντική ώθηση στην εξέλιξη του αθλήματος έδωσε η ανακάλυψη της

πυρίτιδας , που οδήγησε στην ανάπτυξη των πυροβόλων όπλων.

 

Κάνε την άσκηση εκτυπώσιμη με αντιγραφή και επικόλληση, χωρίς διαφήμιση. ΚΛΙΚ ΕΔΩ