Περιγραφική αξιολόγηση μαθητή

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΜΠΡΙΚΑΣ - easyschool.gr

: _

: :


Επώνυμο Όνομα μαθητή /τριας:_ Αριθμός ρουμπρίκας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   4   3

 

2 1

Ανάγνωση, πχ

Σεβασμός στους άλλους

Ολοκλήρωση έργου

Προσπάθεια κατανόησης

     

Επίλυση προβλήματος, πχ

Μαθηματικά λάθη

Συνεργασία με άλλους

Εξήγηση

     

Άλλο

γράψτε εδώ

 

     

Άλλο

γράψτε εδώ

 

     

Άλλο

γράψτε εδώ

 

 

     

Σβήσιμο στήλης 4 Σβήσιμο στήλης 3 Σβήσιμο στήλης 2

: :

Ημερομηνία έκδοσης

Καθηγητής (Όνομα Επώνυμο)

   

Τα στοιχεία δεν αποθηκεύονται στο easyschool.gr

source code and cliparts by easyschool.gr

Επικοινωνία