ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ - EASYSCHOOL.GR

Δοκίμασε και με δικούς σου αριθμούς.Μάθε να πολλαπλασιάζεις ρητούς αριθμούς.


 

.
=

 

 

 

  Για να πολλαπλασιάσουμε δυο ομόσημους ρητούς αριθμούς πολλαπλασιάζουμε τις τιμές τους και στο γινόμενο βάζουμε πρόσημο θετικό +. Δηλ: +.+ = + και -.- = +.

Για να πολλαπλασιάσουμε δυο ετερόσημους ρητούς αριθμούς πολλαπλασιάζουμε τις τιμές τους και στο γινόμενο βάζουμε πρόσημο αρνητικό -. Δηλ: + .- = - και - . + = -

ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 


Αφαίρεση ρητών αριθμών
Πρόσθεση ρητών αριθμών
Διαίρεση ρητών αριθμών