ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ - EASYSCHOOL.GR

Δοκίμασε και με δικούς σου αριθμούς.Μάθε να διαιρείς ρητούς αριθμούς.


 

 

:
=

 

 

 

  Για να διαιρέσουμε δυο ομόσημους ρητούς αριθμούς διαιρούμε τις τιμές τους και στο πηλίκο βάζουμε θετικό πρόσημο +.

Για να διαιρέσουμε δυο ετερόσημους ρητούς αριθμούς διαιρούμε τις τιμές τους και στο πηλίκο βάζουμε θετικό πρόσημο -.

ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 


Αφαίρεση ρητών αριθμών
Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών
Πρόσθεση ρητών αριθμών