ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ - EASYSCHOOL.GR

Δοκίμασε και με δικούς σου αριθμούς.Μάθε να προσθέτεις ρητούς αριθμούς.


 

 

+
=

 

 

 

  Για να προσθέσεις δυο αριθμούς με το ίδιο πρόσημο, τους προσθέτεις και βάζεις το ίδιο πρόσημο.

Για να προσθέσεις δυο αριθμούς με διαφορετικό πρόσημο, αφαιρείς από τον μεγαλύτερο το μικρότερο και βάζεις, μπροστά από το αποτέλεσμα, το πρόσημο του μεγαλύτερου αριθμού.

ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 


Αφαίρεση ρητών αριθμών
Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών
Διαίρεση ρητών αριθμών