Εκπαιδευτικοί με ελεύθερη πρόσβαση

Συμπληρώστε τα πεδία .
Χρήστης ID *
κωδικός#
κωδικός ξανά
Όνομα*
Επώνυμο
Φύλο Άνδρας Γυναίκα
Ειδικότητα
E-Mail
Σχολείο
Κινητό


Συμφωνήστε με τα παρακάτω

             
*  

Κανόνες για όλους τους χρήστες
1. Χρησιμοποιείστε κωδικούς με περισσότερα από 4 λατινικά μικρά γράμματα και αριθμούς.
2. Μην εισάγετε / \ : " ? < > |
3. Μη δίνετε τους κωδικούς σας σε άλλους.
4. Αν δεν επιθυμείτε μην εισάγετε τα πραγματικά σας στοιχεία, ωστόσο γράψτε το πραγματικό e mail σας. Μερικές φορές προκύπτουν θέματα συνεργασιών

5 Μη χρησιμοποιείτε ίδιους κωδικούς από άλλες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ.

#