Υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου .

Γράψτε αριθμούς για να ετοιμαστεί το φύλλο εργασίας  

Ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετη πλευρά  a και κάθετη πλευρά b   

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

Στα ορθογώνια τρίγωνα, το τετράγωνο που σχηματίζεται με πλευρά την υποτείνουσα, είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δυο άλλων πλευρών του τριγώνου.

easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας


 

Επιλέξτε εικόνα για το φύλλο εργασίας

 

 

easyschool.gr

Επικοινωνία ΚΛΙΚ ΕΔΩ