ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... 2 ..... .....
..... ..... 1 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 2 ..... ..... .....
..... ..... 3 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 4 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 5 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Είναι απλή μηχανή και εφευρέθηκε το 3500 πΧ περίπου.
2. Χρησιμοποιείται στο άνοιγμα μπουκαλιών με φελλό.
3. Απλή μηχανή που χρησιμοποιείται στο ανέβασμα του νερού στα πηγάδια.
4. Όργανο με οξεία γωνία που χρησιμοπιοείται στο άνοιγμα στερεών σωμάτων.
5. Λέγεται επίπεδο και χρησιμοποιούνταν στην ανύψωση μεγάλων σωμάτων.
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Είναι κυκλικός δίσκος και χρησιμοποιείαι σε πολλές μηχανές.
2. Χρησιμοποιείται στη μετακίνηση μεγάλων βαρών.


Powered by CrosswordMaker v1.6