ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... 2 ..... ..... 3 ..... ..... ..... .....
1 ..... ..... ..... ..... ..... 4
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 ..... ..... ..... .....
3
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
41 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
5 ..... ..... .....
..... 6 ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Κυριεύτηκε το 1456 μΧ
2. Πολιορκητής της Πόλης
3. Υπερασπιστής της Πόλης
4. Αρχηγός της άμυνας της Πόλης
5. Πήραν μέρος στην πολιορκία.
6. Εγκατέλειψαν πρώτοι τις θέσεις τους.
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Το νέο όνομα της Πόλης
2. Ο μήνας της Άλωσης
3. Η μοιραία πόρτα
4. Η πύλη που έπεσε ο αυτοκράτορας.


Powered by CrosswordMaker v1.6