ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ!

ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
1
..... ..... 1 ..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... .....
..... 2 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 3 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 4 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
           
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Η βοήθεια των ΗΠΑ στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας ήταν κυρίως
2. Πολλοί.....συμμετείχαν ενεργά στον ένοπλο Αγώνα των Ελλήνων
3. Άγγλος ποιητής και λόρδος που πέθανε στο Μεσολόγγι
4. Στο χωριό......της Αρτας ηττήθηκε ένοπλο σώμα Φιλελλήνων
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Γάλλος συγγραφέας και φιλέλληνας
2. Ιταλός επαναστάτης φιλέλληνας

 


Powered by CrosswordMaker v1.6