ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 1 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... 1 .....
..... ..... 2 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
3 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
4 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
5 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω πολέμων ή φυσικών καταστροφών
2. Με τη γέννηση ενός παιδιού από Έλληνες γονείς δίνεται από την πολιτεία ελληνική
3. Υπηρεσία σε κάθε δήμο στην οποία δηλώνονται γεννήσεις, βαπτίσεις, θάνατοι κλπ
4. Τα παιδιά που..... από Έλληνες γονείς πριν τα 18 του έτη αποκτούν ελληνική ιθαγένεια
5. Η διαδικασία για να γίνει κανείς Έλληνας πολίτης λέγεται
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Εγκαθίστανται σε άλλες χώρες για να εργαστούν


Powered by CrosswordMaker v1.6