ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

11 2 3 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 2
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 3 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 4
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Νησί με πολιούχο τον Αγιο Σπυρίδωνα.
2. Νομός της Κρήτης.
3. Βρίσκεται εκεί ο Λευκός Πύργος.
4. Εκεί είναι πολιούχος ο Αγιος Γεράσιμος.
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Νησί που βρίσκεται η Παναγία η Κανάλα.
2. Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας.
3. Πρωτεύουσα της Κεφαλλονιάς.
4. Εκεί είναι πολιούχος ο Άγιος Διονύσιος.


Powered by CrosswordMaker v1.6