ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Οργανώνονταν στις πόλεις (ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)
2. Αυτοί ήταν η ντροπή της κατοχής
3. Μεγάλη απειλή
4. Μήνας της εισβολής των Γερμανών
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Είναι εθνική νίκη η...
2. Λέγεται και κατοχικό


Powered by CrosswordMaker v1.6