ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... 1 ..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... 3 .....
..... 1 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 2 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 3
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
4
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Εκεί βρίσκεται η έδρα του Οικουμενικού πατριαρχείου.
2. Έτσι λέγονταν ο κάθε κάτοικος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που δεν ήταν μουσουλμάνος
3. Η στρατολόγηση των παιδιών των χριστιανών από τους Οθωμανούς.
4. Η βίαιη αλλαγή πίστης των χριστιανών.
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Ανώτεροι αξιωματούχοι του Οθωμανικού στρατού.
2. Είναι οι δημογέροντες, οι ανώτεροι εκπρόσωποι των υπόδουλων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
3. Οι χριστιανοί ήταν αναγνωρισμένη θρησκευτική ομάδα σύμφωνα με τον ισλαμικό...


Powered by CrosswordMaker v1.6