ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... 1,1 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 2 2 3
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 3 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 4 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 5 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 6 ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Χώρα με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού.
2. Η πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη.
3. Εκεί εκστράτευσε ο Μέγας Αλέξανδρος.
4. Παρουσιάζει μεγάλη αύξηση πληθυσμού
5. Χριστιανοί στην ανατολική Ευρώπη.
6. Χριστιανοί στη νότιο Αμερική.
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Η Θρησκεία των Αράβων.
2. Χώρα με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού.
3. Μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη έκταση.


Powered by CrosswordMaker v1.6