ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... 3 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... ..... 5
..... ..... ..... ..... ..... ..... 4 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... 1
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 3
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Η Μεσόγειος έχει πολλά ...
2. Συνδέει Τουρκία και Ευρωπαϊκή Τουρκία
3. Διώρυγα που ανοίχτηκε το 1869
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Η ακτές της Μεσογείου παρουσιάζουν πλούσιο...
2. Πολιτισμός που αναπτύχθηκε γύρω από τη Μεσόγειο
3. Ωκεανός που συνδέεται με τη Μεσόγειο
4. Μεσόγειος σημαίνει θάλασσα στη μέση της...
5. Η ζωή των κατοίκων της Μεσογείου είναι δεμένη με την...


Powered by CrosswordMaker v1.6