ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

Redirect to a Webpage

The replace() method replaces the current document with a new one:

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... 1
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 2 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
3 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Ο παπάς ο ______ έφαγε παχιά φακή
2. Έρχεται _________ χειμώνας
3. Το παντελόνι του κλόουν είναι _______
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Έπεσε κάτω φαρδύς ________
2. Είναι __________σαν πούπουλο
3. Αυτός που κλέβει έχει ________ χέρι
4. Το πηγάδι είναι _______