ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... 3 ..... ..... .....
..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 1 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 ..... ..... .....
3 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Η Ελλάδα το 1893 δέχθηκε διεθνή οικονομικό
2. Το 1893 ο πρωθυπουργός Τρικούπης κήρυξε
3. Το μικρό όνομα του Τρικούπη
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Α΄βασίλεψε για.....χρόνια
2. Η Ελλάδα πτώχευσε το 1893 από υπέρογκο δημόσιο.....
3. Μεγάλο έργο της εποχής ήταν η διάνοιξη της διώρυγας της....


Powered by CrosswordMaker v1.6