ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... 3 ..... 5 .....
..... 1 .....
..... ..... ..... ..... ..... 2 ..... ..... .....
..... ..... 2 ..... ..... .....
3 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 4
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
5 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Εκεί έπεσε ο Ιερός λόχος
2. Ο Κολοκοτρώνης λέγονταν και ο γέρος του...
3. Μάχη με πρωταγωνιστή τον Οδ. Ανδρούτσο.
4. Ένοπλο σώμα στη Μολδοβλαχία.
5. Κήρυξε την επανάσταση στη Μολδοβλαχία.
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Η στρατιά του καταστράφηκε στα Δερβενάκια.
2. Καταστράφηκαν το 1824.
3. Το μικρό όνομα του Μπότσαρη.
4. Μάχη του 1822 στη Δυτική Ελλάδα.
5. Καταστράφηκε το 1822.


Powered by CrosswordMaker v1.6