ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 1 ..... 2 ..... ..... ..... 4
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 3 .....
..... ..... 3 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 4 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Παράγεται από τη φωτοσύνθεση
2. Απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση
3. Χρειάζεται για τη φωτοσύνθεση
4. Απελευθερώνεται από τα δέντρα
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας
2. Τα φυτά χρειάζονται...
3. Το χρώμα της χλωροφύλλης είναι...
4. Λέγεται διοξείδιο του...


Powered by CrosswordMaker v1.6