ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ!

ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

Redirect to a Webpage

The replace() method replaces the current document with a new one:

Redirect to a Webpage

The replace() method replaces the current document with a new one:

1 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 2 3 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4 .....
3 1 2
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 4 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
5 ..... ..... ..... ..... .....
           
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας.
2. Εκεί πραγματοποιήθηκε η Α΄Εθνοσυνέλευση.
3. Ήταν υποστηρικτής του Αγγλικού κόμματος
4. ¶γγλος στρατηγός αρχηγός των δυνάμεων της ξηράς.
5. Τοπική κυβέρνηση της Δυτικής Στερεάς.
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Το κόμμα που υποστήριζε ο Θ. Κολοκοτρώνης.
2. Ήταν υποστηρικτής του Γαλλικού κόμματος
3. Εκεί συνήλθε η Β΄Εθνοσυνέλευση/
4. Αρχηγός των δυνάμεων της θάλασσας

 


Powered by CrosswordMaker v1.6