ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 1 ..... 1 ..... .....
2 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 3 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 4 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 5
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Είναι ο σκύλος που βοηθά τους τυφλούς
2. Εκεί εκμεταλλεύονται τα ζώα
3. Ο σκύλος που κυνηγά είναι...
4. Το χρησιμοποιούμε στην ιππασία
5. Ο σκύλος(ρήμα)...........ναρκωτικά
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Ζει στην Ανταρκτική
2. Ο σκύλος που φυλάει λέγεται...


Powered by CrosswordMaker v1.6