ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
1 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 3 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Οι εβραίοι προσεύχονται σε μια...................................
2. Προσεύχονται γονατιστοί..........................................
3. Οι χριστιανοί της ανατολικής Εκκλησίας λέγονται.................
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Οι Έλληνες μπορεί να είναι χριστιανοί , μουσουλμάνοι ή και.......................................


Powered by CrosswordMaker v1.6