ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... 1 1 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 3 2 3 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 4 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Για να κυβερνήσουν οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν το Διαίρει και....
2. Η γλώσσα των Ρωμαίων
3. Αυτός ο ποταμός περνά μέσα από την Ρώμη
4. Οι Ρωμαίοι έκανα δίκαιους......
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Τίτλος Ρωμαίου αξιωματούχου
2. Πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
3. Αυτή τη θάλασσα οι Ρωμαίοι την έλεγαν mare nostrum


Powered by CrosswordMaker v1.6