ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ!

ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

Redirect to a Webpage

The replace() method replaces the current document with a new one:

1
..... ..... ..... 2 1
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 3 2
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
4 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 5 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 6
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Συμμετείχε στην εξέγερση απαιτώντας σύνταγμα
2. Συμμετείχε στην εξέγερση απαιτώντας σύνταγμα
3. Την περίοδο του Όθωνα στην ύπαιθρο ήταν σε έξαρση οι
4. Το αίτημα των εξεγερμένων εναντίον του Όθωνα ήταν να ψηφιστεί
5. Η περιοχή καταγωγής του Όθωνα
6. Η εξέγερση εναντίον του Όθωνα συνέβη 3η..........του 1843
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Το όνομα της βασίλισσας του Όθωνα
2. Κατά τη διάρκεια της Βασιλείας του Όθωνα καλλιεργήθηκε η μεγάλη....

Powered by CrosswordMaker v1.6