ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... 4 ..... ..... ..... 6
..... ..... 1
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 2 3 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 1 ..... ..... ..... ..... 5 ..... .....
..... 3
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 4
5 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Βάφτηκε από το αίμα του Χριστού
2. Στολίζεται το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής
3. Η μεγάλη βδομάδα τελειώνει με την....
4. Από εκεί παίρνουμε το Άγιο Φως
5. Μετά την Ανάσταση τρώμε την......
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Πρόδωσε τον Χριστό για 30 αργύρια
2. Τη φέρνει η νονά με ένα δώρο
3. Βάφονται τη Μεγάλη Πέμπτη
4. Ψήνεται το Πάσχα
5. Το Πάσχα γιορτάζουμε τα.........του Χριστού
6. Το ακάνθινο στεφάνι ήταν....


Powered by CrosswordMaker v1.6