ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ!

Redirect to a Webpage

The replace() method replaces the current document with a new one:

ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
1 2 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 2
1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 3 ..... ..... ..... ..... 5 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
3
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 4 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
           

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Ο Καποδίστριας ενδιαφέρθηκε για τα ορφανά του πολέμου ιδρύοντας......
2. Εκεί ίδρυσε τη Γεωργική Σχολή
3. Τα πρώτα σχολεία που ίδρυσε ο Καποδίστριας ήταν...
4. Εκεί δολοφονήθηκε ο Ι. Καποδίστριας
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Ο Καποδίστριας εισήγαγε την καλλιέργεια της....
2. Νησί στο οποίο ο Ι. Καποδίστριας ίδρυσε ίδρυμα για τα ορφανά.
3. Τα τουρκικά νομίσματα...
4. Το νόμισμα του Καποδίστρια
5. Εκεί δόθηκε η τελευταία μάχη του Αγώνα


Powered by CrosswordMaker v1.6